Saturday, January 05, 2013

Form 1 science PBS 2013

To all Form 1 Science teachers :Form 1 Science PBS Assessment Form_teacher check list


Borang Senarai Semak Pengurusan Fail DSP PBS
Bil
Perkara
Bilanagan Fail
Kandungan
Lokasi  Simpan
Catatan
Tandakan (/) jika ada
1.
Fail Induk
2  Fail bagi setiap mata pelajaran
a. Surat Pekeliling/ Surat Siaran
b. Surat berkaitan JK PBS sekolah
c. Carta oraganisasi
d. Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS
e. Senarai Ahli Jawatankuasa
f. Senarai bahan tugas dan maklumat guru PBS(Senarai nama, Biodata, Surat Lantikan AJK dan Surat Lantikan guru PBS)
g. Jadual Pengoperasian PBS
h. Borang Pemantauan/ penajaminan kualiti
- Satu disimpan di pejabat / Tempat mudah dicapai
- Satu disimpan oleh Ketua Panitia/ Penyelaras / Setiausaha PBS


2.
Fail Perkembangan Murid

1 Fail untuk seorang pelajar
a. Maklumat Murid
b. Labelkan pembahagian mengikut mata pelajaran berkenaan dalam satu fail
c. Evidens terbaik pelajar
d. Laporan pencapaian pelajar (dari SSPBS)
-Di belakang kelas / tempat mudah diakses
- Setiap murid satu fail untuk semua mata pelajaran
- Buat pembahagian antara mata pelajaran

3.
Fail Showcase
1 Fail untuk setiap mata pelajaran
a. Evidens terbaik pelajar
b. Pembahagian mengikut kelas
- Disimpan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia


No comments: