Friday, May 06, 2011

Berita Semasa Dari PSS SMK Gajah Berang - Mei 2011

9 -10 Mei 2011  - Pendaftaran dan Orientasi Pelajar Tingkatan 6 Rendah
7 Mei 2011        -  Sekolah Ganti (Jadual hari Jumaat)
                             - peperiksaan Pertengahan Tahun Bermula
3 hingga 7 Mei    -  Minggu Kemanusiaan
3 - 4 Mei 2011  -  Program Inovasi dan Kreativiti Guru dalam Pengurusan
                             dan P& P Sekolah-Sekolah Negeri Melaka
                              - anjuran BTPN Melaka
3 - 4 Mei 2011  -  Ujiantara SMKGB
3 Mei 2011         - Projek Baik Pulih Bumbung Bilik Media di Bangunan A,
                             SMKGB bermula.

No comments: