Tuesday, January 31, 2012

Aktiviti Galakan Membaca

Projek Dedikasi Tahun Baru Cina dan Valentine's Day

Sambutan amat menggalakkan .  
Kerjasama antara semua ahli PSS menjadi asas kejayaan projek ini.
Tahniah kepada semua yang terlibat.


No comments: