Thursday, March 24, 2011

Keputusan cemerlang SPM SMK Gajah Berang 2010

24 Mac 2011
News Update ... From  Sin Chew Jit Poh

Keputusan SPM Terbaik di Negeri Melaka 2010
Seramai 37 Pelajar mendapat semua A

News From Nan Yang Siang Pao

SMK Gajah Berang  -  37 straight As
Top in Melaka


No comments: