Saturday, June 25, 2011

LDP - Bengkel Penghasilan Modul Literasi Maklumat dalam P & P SMK Gajah Berang 2011

                                 Tarikh   :   25 Jun 2011
                                 Masa    :    8.00 pg Hingga 2.00 tgh
                                 Tempat :   Dewan SMK Gajah Berang
                                 Sasaran :   Semua Guru SMKGajah Berang
                               
                                                         Kaedah :   The Big Six Skills

Pn Teh On Chew Memberi Ceramah Literasi Maklumat dalam P & P

Bengkel Literasi Maklumat Berjalan dengan lancar. Tumpuan guru terhadap persembahan Modul  amat memuaskan.  Sikap positif guru jelas menunjukkan komitmen guru terhadap tugasan yang diamanahkan. 

   Semangat kerjasama antara guru-guru SMKGB  dalam kumpulan  semasa sesi perbengkelan amat baik.
                                                                                                          
          Kumpulan Geografi                                Kumpulan Bahasa Inggeris
               Kumpulan Bahasa Melayu                    Kumpulan Kimia  
 
                Kumpulan matematik                      Kumpulan B Kaunseling 

  
            Kumpulan Sejarah Men Rendah           Kumpulan Sains Men Rendah
Persembahan Hasil Bengkel Kumpulan Pengajian Am disampaikan oleh Pn Lam Paw Lien dan dibantu oleh Pn Zaimah Mohd
Komen  :   Menarik.  Menepati kehendak Objektif bengkel.  Kaedah The Big Six Skills digunakan. Syabas.

Bahan Bukti Hasil Bengkel Literasi Maklumat Dalam P & P
Inilah hasil bengkel LDP. Rancangan Pengajaran berasaskan Literasi Maklumat yang dihasilkan oleh semua guru mengikut kumpulan   dijilidkan . Satu salinan dokumentasi ini diserah kepada BTPN Melaka dan dua salinan di simpan di perpustakaan SMKGB untuk rujukan guru.

Terima Kasih dan Tahniah kepada semua guru SMKGB.

No comments: